Website Tommelein

Ik heb op 20/12/2018 volgende tekst geplaatst op website van Minister Tommelein. Ik kijk ernaar uit als dit zal gepubliceerd worden.

Het is wraakroepend dat dezelfde Minister die het plaatsen van zonnepanelen promoot toelaat dat er digitale meters geplaatst worden. Om de bevolking te sussen wordt er dan gezegd dat de eigenaars van zonnepanelen geen nadelige gevolgen zullen hebben. Eerst wordt gesproken over een periode van 15 jaar dat de eigenaars van zonnepanelen worden vrijgesteld van dit debacle en daarna is het de VREG die er moet voor zorgen dat wij, eigenaars van zonnepanelen, geen verlies doen. Eerst en vooral, zonnepanelen worden geplaatst voor een periode van minstens 25 jaar en ten tweede, de VREG heeft tot op heden nog niets gedaan voor de consument. (Zie hierbij het in stand houden van de energieprijzen – ze slaan steeds maar op!) Wel, Minister Tommelein, u wordt straks Burgemeester van Oostende en wat kan u deze hele discussie dan ook nog schelen? Daarenboven is het bijzonder laag bij de grond u te verschuilen achter de VREG om dit probleem op te lossen. Wees duidelijk en verplicht de grote maatschappijen (het groot kapitaal) om digitale meters te plaatsen die achteruit draaien. Als deze meters zo slim zijn dan kan dit hoegenaamd geen probleem zijn. Eerst wordt de modale burger ingeprent dat hij de oorzaak is van de luchtvervuiling en de opwarming van de aarde en dat hij daar ook de prijs moet voor betalen. Zo bijkomende belastingen heffen is wel makkelijk! Als diezelfde burger dan een bijdrage levert aan het milieu wordt hij dan ook nog eens extra belast omdat hij zogezegd het distributienet vervuild. Welnu, de elektriciteit die wij opwekken gebruik slechts een klein gedeelte van het net (1% à 2%) omdat deze direct wordt afgenomen door de buren en toch betalen we alsof we het ganse distributienet belasten!
Ik doe dan ook een oproep aan alle eigenaars van zonnepanelen om uw ongenoegen te laten blijken door het invullen van het formulier dat te vinden is onder de rubriek “Eigenaars van zonnepanelen” of “Foei Minister Tommelein” op mijn website www.ievansweb.be.
Ik mag hopen dat dit zal gepubliceerd worden.

We zijn ondertussen eind december 2018 en wat BLIJKT? Het nieuwsbericht omtrent de slimme meters is gewoon verwijderd. NOGMAALS “FOEI . . . MINISTER TOMMELEIN”.

Je kan het formulier HIER oproepen.

Geef een reactie