Waterstof

De waterstofauto is een  alternatief voor de elektrische auto met batterij. De technologie is voorlopig nog duur en slechts enkele merken wagen zich eraan. Waterstof heeft nochtans heel wat voordelen.

Een waterstofauto is een elektrische auto met een motor die gevoed wordt met waterstof en geen batterijen nodig heeft om zich te verplaatsen.

Waterstof is het kleinste chemische element in het universum en bestaat uit 2 atomen (H2 – diwaterstof). Er zit enorm veel energie in waterstof en het is de belangrijkste brandstof van de sterren.

Op aarde komt waterstof op zich niet voor omdat het altijd verbonden is andere elementen. Zo zit er waterstof in water en dit in combinatie met zuurstof  Om waterstof te kunnen gebruiken moet het afgesplitst worden. Dit kan als volgt:

  • Aardgas of biogas bestaat vooral uit methaan (CH4). Door dit te verwarmen en te mengen met waterdamp en een katalysator splitsen de atomen zich in waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2). Binnen de huidige problematiek van het milieu en de natuur is dit procedé minder aanvaarbaar gezien er broeikasgas vrij komt.
  • Door elektrolyse waarbij een stroom door het water (H2O) wordt geleid bekomt men waterstof (H2) en zuurstof (O2). Als daarenboven de stroom wordt opgewekt door zonnepanelen en windmolens is deze techniek “groener”. We gaan hier voorlopig geen rekening houden met de energie die we nodig hebben om zonnepanelen en windmolens te produceren en wat de impact is van de ontmanteling van deze producten.

De waterstof die bekomen wordt, neemt hoe dan ook de vorm aan van een gas, dat wordt gecomprimeerd (en soms vloeibaar gemaakt) om het op te slaan.

De consument wordt heden ten dage opgedrongen dat elektrische wagens moeten beschouwd worden als de toekomst van de mobiliteit. Ze produceren geen uitstoot tijdens het rijden en hebben een veel beter rendement dan verbrandingsmotoren. Niets is minder waar. Dat deze auto’s wel uitstoot genereert tijdens het opladen wordt angstvallig verzwegen.

Een elektrische auto heeft veel (te veel) batterijen van doen en heeft nog altijd een te beperkte autonomie. Het opladen duurt te lang.  En het plaatsen van laadpalen – zogenaamde snelle laadpalen – vergen teveel energie in een korte tijd en kosten – aanleg van kabels e.d. – teveel om economisch rendabel te zijn.  Dit kan nu nog wel omdat er een beperkt aantal elektrische wagens zijn, maar eenmaal we allen elektrisch zouden rijden wordt de elektriciteitsvoorziening een ramp. HUISHOUDENS ZONDER ELEKTRICITEIT OMDAT WE AUTO’S MOETEN OPLADEN!! En wie denkt dat we voldoende groene energie kunnen opwekken is niet alleen naïef maar bedriegt zichzelf en de maatschappij. De constructeurs vrezen hoe dan ook op fysische grenzen zullen botsen en dus in een impasse zullen terechtkomen. DE ENIGE REDEN WAAROM DE CONSTRUCTEURS NU ELEKTRISCHE WAGENS PRODUCEREN IS OMDAT ZE MOETEN VOLDOEN AAN DE CO2 – NORM DIE DOOR EUROPA WORDT OPGELEGD. (Het ganse gamma binnen een bepaald merk moet onder een bepaalde norm liggen).

Een waterstofmotor – met andere woorden een brandstofcel – produceert zelf elektriciteit en heeft een grotere autonomie. Ook de laadduur is veel korten. Een 5-tal minuten volstaan om vol te tanken.

De waterstof uit de tank van de wagen wordt opnieuw gemengd met zuurstof uit de lucht. Dat proces genereert elektriciteit en een beetje water. De geproduceerde stroom kan dus de motor voeden, die vergelijkbaar is met die van elke elektrische auto.

Nadeel is dat waterstof zeer ontvlambaar is en de opslag ervan is dan ook problematisch. Dit was/is ook het geval met LPG en hiervoor werden ook de nodige voorzorgen getroffen. De waterstoftank moet dan ook zeer stevig zijn omdat de opslag gebeurt onder een druk van 350 of 700 bar. Aan de pomp wordt de waterstof afgekoeld tot min 40°C om de opwarming ervan tijdens het voltanken tegen te gaan.

Er zijn al modellen op de markt o.a. bij Toyota, Hyundai, Honda en BMW. Dat deze voertuigen duur zijn hoeft geen betoog. Er zijn er nog te weinig en er is nog steeds geen vraag naar. Op de weg verschilt de rijervaring die ze bieden nauwelijks van die van een wagen op batterijen.

Tevens is er bijna geen mogelijkheid om te tanken.

VOORLOPIG HEEFT DE ELEKTRISCHE WAGEN HET VOORDEEL DAT DEZE LANGZAMERHAND BETAALBAAR WORDT. MAAR WE MOETEN ER REKENING MEE HOUDEN DAT DE BEVOORRADING VAN ELEKTRICITEIT IN HET GEDRANG KOMT;

DAAROM ZAL IN DE TOEKOMST WATERSTOF HET PLEIT WINNEN EN KAN IK JULLIE ALLEEN MAAR AANRADEN GEEN ELEKTRISCHE AUTO TE KOPEN EN TE WACHTEN TOT WATERSTOF HET PLEIT ZAL WINNEN.

 

 

Geef een reactie