Over mij

bord Dit bord betekent dat de maximum snelheid beperkt is tot 70 km/u. Soms heb ik de indruk dat de meeste weggebruikers ervan uitgaan dat men “verplicht” is aan een snelheid van minimum 70 km/u te rijden. Het is dan ook – spijtig genoeg – niet haalbaar om in een dergelijke zone een snelheid van bijvoorbeeld slechts 60 km/u aan te houden. Niemand zal je dit in dank afnemen en niemand zal dezelfde gematigde snelheid van 60 km/u aanhouden.

Iedereen zal je proberen voorbij te steken en je mag al blij zijn als niemand je met obscene gebaren laat weten welke sukkel je bent.

Of een snelheidsbeperking bij wegenwerken soms al niet te drastisch is laat ik in het midden, maar als er een snelheidsbeperking van 50 km/u staat, dan betekent dit dat de maximum snelheid 50 km/u is en niet meer!

In dergelijke zone 50 km/u rijden is op onze wegen levensgevaarlijk. Zoals ik ooit kon meemaken dat een twintigtonner mij, toeterend en flikkerend met zijn lichten, op hoge snelheid tot op minder dan een meter naderde omdat ik mij aan de snelheid hield. Wat bezielt zo’n chauffeur?

Sta mij toe een auto eventjes te vergelijken met een vuurwapen (er sterven wereldwijd meer mensen door het verkeer dan door vuurwapens!). In rusttoestand is dit vehikel (stilstaande in de garage) volledig ongevaarlijk. Eenmaal op de weg kunnen we al spreken van een geladen vuurwapen en in de handen van agressieve of dronken chauffeurs of snelheidsduivels, wordt dit een geladen vuurwapen waarvan de veiligheidspal is ontgrendeld. Zolang men dit niet beseft, zullen onze wegen steeds levensbedreigend blijven.

Hier is een taak weggelegd voor de rijscholen, de opvoeding in ’t algemeen en de school vanaf het prille begin. Ook de ouders zelf spelen hierin uiteraard een opvoedende rol. Zij moeten het voorbeeld geven! Het moet er bij iedereen ingehamerd worden dat een auto bij verkeerd gebruik, een moordwapen is.

De laatste jaren van mijn loopbaan had ik vooral te maken met de aanleg van wegenis en verkeersveiligheid. Dit heeft me dan ook doen beslissen een cursus te volgen aan het HITEK te Kortrijk voor verkeersdeskundige. Hierdoor was mijn interesse gewekt voor de impact van het verkeer op het milieu en het jaarlijks aantal verkeersdoden op onze wegen.

Deze website heeft dan ook de bedoeling u wegwijs te maken in deze problematiek, enkele huidige oplossingen te relativeren en u te wijzen op de valse informatie die ons wordt opgedrongen.

Alles draait in onze huidige samenleving rond geld, geld en nog eens geld. Veel van wat er ons nu wordt opgedrongen heeft daar ook mee te maken.

Ik hoop u een beter inzicht te laten verwerven in het kluwen van vernieuwbare energie en de gevolgen voor ons milieu, in het gebruik van elektrische wagens en hun impact op het milieu (een nul uitstoot is een lachertje) en waarom deze dingen ons nu worden opgedrongen. Deze “oplossingen” zijn alleen tijdelijk en bedoeld om uw geld uit onze zakken te jagen. De echte toekomst zal er heel anders uitzien. En, alhoewel onze autofabrikanten deze nieuwe verkeersoplossingen al kennen, worden we nu eerst nog geconfronteerd met halfslachtige oplossingen zoals elektrische auto’s die geen toekomst hebben op lange termijn.

Mijn bijdrage aan het verkeer:

  •  Wandelen: ongeveer 1000 km/jaar (vrije tijd).
  •  Fietsen: tussen de 4500 en 5000 km/jaar (vrije tijd).
  •  Auto heden: ongeveer 15000 km/jaar, waarvan 6000 km in het buitenland.
  •  Tot op december 2014: reeds meer dan 1.250.000 km per auto !
knop02