Manipulatie

U wordt niet alleen gemanipuleerd door het politiek bestel, maar vooral door de pers en enkele fanatici die zich verenigen en hun ideeën uitspuwen op de massa. Het is zoals meestal dat de zwijgende massa geen respons krijgt en het de grote roepers zijn die aandacht krijgen. Nu past in dit verhaal het geroep van deze enkelingen wel in het straatje van onze verkozenen die deze aldus volmondig steunen. En wat dacht je van de pers die ook gesubsidieerd wordt. Uit wiens hand men eet diens brood men eet. Sta me toe dit even te illustreren met een greep uit de drie laatste edities van de Standaard.

In de editie van 01/10/2018 wordt de eerste bladzijde al voor 1/4 ingenomen door de “Curieuze Neuzen” met als titel “Te veel astma, hartaanvallen, opvallend veel longkanker”. Twee volledige pagina’s gaan over de autoverslaving en de luchtkwaliteit. Eén volledige bladzijde heeft het over dat de modale Vlaming beter terug naar de Stad verhuist en het is natuurlijk weer eens de dieselwagens die het gelag moeten betalen want het gaat over de norm voor NO2. Nog een bladzijde over “De Lijn” en Minister Ben Weyts en het Circulatieplan in Antwerpen. Anderhalve bladzijde over de luchtkwaliteit in Gent. En nog een volledige pagina over “De mythe dat we wel genoeg energie hebben voor elektrische wagens” door een of ander docent van Stanford. En . . . we hebben nog geen elektriciteit genoeg voor de komende winter om een lampje te laten branden! Onze Ministers hebben blijkbaar een oplossing gevonden: ze gaan elektriciteit kopen in Frankrijk die opgewekt wordt door . . . kerncentrales! Op het katern van 28 bladzijden nieuws zijn er al zes en half over de dieselwagens en de luchtkwaliteit. Worden wij niet gemanipuleerd? Over de natuurramp in Indonesië slechts twee bladzijden!

In de editie van 03/10/2018. Eerste bladzijde voor 1/4 ingenomen door de “Curieuze Neuzen” over de gesjoemel met de dieseluitstoot. Zonder deze zou de NOx uitstoot 44 % lager liggen? Twee bladzijden over het bannen van de diesel uit Vlaanderen. Een kaart over de concentratie van stikstofdioxide zonder en met dieselwagens. Er wordt geen woord gerept over het vervangen van dieselwagens door benzinewagens, wagens op LPG of CNG. Uiteraard als men alle verkeer weert uit de Stad dan zal de luchtkwaliteit zeker verbeteren, maar dan moet men ineens de haven van Antwerpen afschaffen, de cruiseschepen verbieden en de grootste vervuiler, nl. het vliegtuig verbannen uit Antwerpen. Weg met de luchthaven in Antwerpen! Ik ben ervan overtuigd dat al deze grote roepers ook het vliegtuig nemen om zeg maar zo’n 500 à 1000 km ver te geraken. Wat is de uitstoot hiervan? En welke invloed heeft deze op de luchtkwaliteit? Ook nog een bladzijde over een premie tot € 8000,00 voor het inruilen van een oude diesel. De “sector” zal de dieselmotor redden niet de overheid. De nieuwe diesels met toevoeging van AdBlue zijn tot nog toe de minst vervuilende wagens op de markt. Daarover later meer. Toch alweer 3 bladzijden op een totaal 23 pagina’s over hetzelfde thema. Wij worden niet gemanipuleerd?

Nog niet overtuigd? De tijd dat de diesel door de overheid werd gepromoot omdat deze minder CO2 uitstoot ligt nog niet zolang achter ons. En wat te denken voor de premies op de roetfilter wat ook nog niet zo lang geleden is. Wij worden niet gemanipuleerd?

Ik ben uiteraard niet van plan om elke dag hierover te briefen. Maar . . . het weze toch duidelijk dat alles omtrent de diesel georkestreerd wordt.

Zoals steeds gaat het om het heffen van belastingen. Het gaat om geld! Dit werd reeds opgemerkt door “Knack” in 2015.

In een artikel van de VAB van 26/07/2015 (De Zondag) gepubliceerd door Knack werd de overheid al een asociaal beleid verweten.

“VAB: ‘Overheid hanteert een asociaal anti-dieselbeleid’

De federale overheid heeft beslist om de prijzen van diesel en benzine naar elkaar toe te laten groeien, tot ze in 2018 gelijk zijn. Daarmee is het pro-dieselbeleid van vorige regeringen helemaal gestuit. De slinger slaat volgens VAB nu te fel door naar de andere kant. De mobiliteitsclub spreekt van een asociaal anti-dieselbeleid.

VAB: 'Overheid hanteert een asociaal anti-dieselbeleid'

© belga

 

De tijd dat dieselwagens zonder roetfilter van de federale regering een ecopremie kregen, ligt nog niet zo ver achter ons. Nu is het tij gekeerd, merkt VAB. “Op alle beleidsniveaus wordt een anti-dieselbeleid gevoerd”, aldus woordvoerder Maarten Matienko . VAB ervaart hierbij vooral alle gebrek aan rechtvaardigheid.

De maatregelen zullen immers enkel gevoeld worden door mensen die met een privéwagen rijden. Concreet zal de dieselprijs tegen 2018 met 10,6 eurocent aan accijnzen toenemen. Daarbij moet nog 21 procent BTW gerekend worden. Dit bekent dat de pompprijs met 12,8 eurocent stijgt. Voor de dieselrijders betekent dit een jaarlijkse meerkost van 95 tot 133 euro. Wie met een firmawagen rijdt, zal de verhoging niet voelen.”

Wij worden niet gemanipuleerd? Een overheid die niet standvastig is en subsidies uitdeelt, nu eens voor en dan eens tegen de diesel. Hoedt u er dan ook voor een elektrische wagen aan te schaffen, want binnen enkele jaren zal ook deze verhuist worden! Dan komen er voordelen voor de wagen op waterstof!

Het enige wat de luchtkwaliteit kan verbeteren is een volledig verbod van alle wagens (alle verkeer – openbaar vervoer en vliegtuigen en schepen) op fossiele brandstoffen. Ook uiteraard elektrische wagens waarbij de elektriciteit wordt aangemaakt door fossiele brandstoffen. De oplossing wordt u aangereikt in hoofdstuk 4.

Je kan je steentje bijdragen om de overheid wakker te schudden en te vermijden dat de gewone burger steeds maar meer belast wordt.

Klik dan HIER.

 

 

 

Geef een reactie