Kerncentrales

In een artikel van auto55.be wordt duidelijk omschreven welke de gevolgen zijn van het overschakelen naar elektrische auto’s. De titel verwoord het als volgt: “IEDEREEN EEN ELEKTRISCHE AUTO? DAN HEEFT BELGÏE 8 EXTRA KERNCENTRALES NODIG”.

Synergrid, de federatie van de netwerkbeheerders, ging voor de studie uit van twee scenario’s die door het Internationale Energie-Agentschap (IEA) uitgedokterd zijn. Er is een high-impact-scenario dat ervan uitgaat dat de elektrische auto tegen 2050 bijna alle conventioneel aangedreven auto’s vervangt én dat die ook nog eens hoofdzakelijk thuis worden opgeladen. Tegen 2030 zou 55% van het Belgische wagenpark elektrisch rijden. Tegen 2050 is dat 90%. Een alternatief, low-impact-scenario, gaat ervan uit dat de helft van de Belgen z’n EV op het werk oplaadt, 40% thuis en 10% onderweg. In het eerste scenario, zo berekende Synergrid, stijgt de benodigde stroomcapaciteit bij koud weer van de huidige 13 gigawatt naar 21 gigawatt. Om dat op te vangen zou België minstens 8 nucleaire reactoren extra nodig hebben. De netwerkbeheerders noemen die inschatting “onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk”. Anderzijds vereist het low-impact-scenario slechts 2 gigawatt extra capaciteit.

Volgens de netbeheerders is dit helemaal geen probleem want het opladen van auto’s en andere zou dan gespreid moeten gebeuren! Weeral eens een verplichting die de overheid aan onze brave burger zal opleggen. Zie je dit al weer eens voor jou: ik mag opladen van 14h00 tot 15h00 en mijn gebuur van 15h00 tot 16h00. Daarbij zou de digitale meter van cruciaal belang zijn. Wie zich hieraan niet houdt zou dan beboet worden! De zoveelste inbreuk op uw vrijheid en privacy. En uiteraard een nieuwe belasting.

De elektrische auto is GEEN optie voor de toekomst en dient alleen om de economie aan te zwengelen. Het is een tijdelijke oplossing.

 

 

Geef een reactie