Heilige Huisjes – CNG

Heilig Huisje nummer 3 is het gebruik van aardgas.

AARDGAS IS EEN RAMP VOOR HET MILIEU

Een onbegrijpelijke kronkel in de hersenen van onze politici bevoordeeld het rijden op aardgas en beboet diegenen die op LPG rijden. In eerste instantie kunnen we uiteraard terugvallen op het lobby-werk van de grote leveranciers. Het zijn trouwens dezelfde maatschappijen die elektriciteit leveren die ook het aardgas in handen hebben.Weeral niet moeilijk om de motivatie van de overheid te doorgronden. Laten we eerst eens de oorsprong van beide brandstoffen nagaan.

Lpg ontstaat bij productie en behandeling van  aardgas en aardolie en is dus een fossiele brandstof. Tegenwoordig wordt ongeveer 60% van de lpg gewonnen uit gasvelden tegen 40% uit raffinage van olie. Ook bij het vloeibaar maken van aardgas wordt de lpg van het gasmengsel gescheiden omdat het mengsel anders zou bevriezen.

Aardgas is een van de fossiele brandstoffen. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt en vertegenwoordigt de lichtere fractie organische producten van dat proces. Aardgas wordt vaak samen met aardolie gevonden, hoewel soms het gas kans ziet in andere aardlagen door te dringen dan de veel zwaardere olie en er zo een scheiding kan zijn ontstaan.

Beiden zijn dus fossiele brandstoffen. Aardgas bestaat voor 81,9% uit CH4 (methaan), voor 3,3% uit hogere gasvormige koolwaterstoffen, en voor 14% uit stikstofgas en 0,8% kooldioxide. In vergelijking met diesel en benzine stoot een aardgasvoertuig minder fijnstof en NOx uit. De reductie van CO2 tov een benzinemotor bedraagt 20 à 25 % en tov een dieselmotor 9%. Hier dient erop gewezen te worden dat een dieselmotor minstens 15 % minder verbruikt en dat het rijden op aardgas geen enkele positieve bijdrage levert aan ons milieu in vergelijking met een dieselmotor.

EEN DIESELMOTOR IS ALDUS MINDER VERVUILEND DAN EEN AUTO OP LPG OF CNG !

Methaan gas heeft daarenboven een zeer grote negatieve impact op het broeikaseffect. LPG is een mengsel van propaan (C3H8) en butaan (C4H10). Deze twee stoffen hebben een veel kleinere impact op de milieuvervuiling dan methaan en toch worden CNG gepromoot. Om dit beter te begrijpen dien je alleen maar te kijken naar de prijs aan de pomp.

 

Geef een reactie