Heilige Huisjes – De elektrische auto

Heilig Huisje nummer 2 is de elektrische auto.

DE ELEKTRISCHE AUTO IS EEN RAMP VOOR HET MILIEU

Allerlei voordelen worden door de overheid toegekend aan een vehikel dat geen lange levensduur zal kennen omdat deze energievreter onze toekomst inzake elektriciteitsvoorziening hypothekeert. Evenals de elektrische fiets heeft dit vehikel energie nodig om op te laden. Tot op heden is dit geen probleem omdat slechts enkelingen dergelijk voertuig bezitten en besturen. Maar wat als iedereen elektrisch zou rijden? Een elektrische auto opladen in zegge 10 minuten vergt zoveel energie in een korte tijd dat het nooit mogelijk zal zijn om voldoende energie op te wekken om hieraan te voldoen. En zeker als alle kernenergie wordt verbannen uit ons leven. Zo zou de energievoorziening zeker met factor 20  à 30 moeten stijgen. Een utopie! Het is volledig uit te sluiten dat dit ooit mogelijk zal zijn. Deze auto zal dan ook een stille dood sterven, zeker in zijn huidige vorm. Waarom dan deze promotie door de overheid en het toekennen van voordelen? Hier komt weerom de geldhonger van de overheid om de hoek kijken. Door jou en mij (de massa) te overtuigen dat fossiele brandstoffen onze planeet vernietigen kunnen nieuwe belastingen geheven op fossiele brandstoffen en nu vooral op dieselwagens. Deze belastingen worden door de onwetende massa gretig geslikt en zonder morren betaald. Precies dat wat een overheid motiveert. Eerst de massa overtuigen en dan maar belastingen heffen! De dualiteit van dergelijk beleid doet mij vooral denken aan de rokers. Eerst en vooral iedereen overtuigen dat wie hier in België rookt zelfs 10 doden veroorzaakt in China en dan maar belasten met toestemming van de “domme” (excuseert u mij de uitdrukking) massa. Indien de overheid het erom te doen is om de gezondheid te verbeteren zou de invoer en het kweken van tabak gewoon kunnen verboden worden, maar neen hoor! Welke inkomsten zou de overheid dan niet moeten missen. En uiteraard speelt het lobby-werk van de grote maatschappijen ook hier een rol. De energieleveranciers hebben een enorm voordeel als de auto een elektrische motor krijgt! In plaats van minder elektriciteit te verbruiken zullen we den duur veel meer elektriciteit nodig hebben. Nu wordt de dieselmotor verguist op alle mogelijke gebieden en toch is een kleine dieselmotor die een licht voertuig voortbeweegt veel minder vervuilend en beter voor onze gezondheid dan een elektrische wagen die aan een hoge snelheid over de autostrade vlamt. Want dat is precies wat men denkt. Dat een elektrische auto niets verbruikt en niets is minder waar! Ook de autofabrikanten moeten de overstap naar een totaal nieuwe vorm van vervoer overbruggen en kunnen ondertussen de winst van de verkoop van elektrische wagens met behulp van de overheid incasseren. In dit verband moeten we ook nog wijzen op het gebruik van batterijen die ook een ramp zijn voor het milieu en niet alleen bij de productie, maar vooral bij het ontmantelen. Een berekening maken van inkomsten als de overheid iedereen zou verplichten elektrisch te rijden zou een gigantische som vertegenwoordigen. Hier speelt geld uiteraard weer de hoofdrol. Er is trouwens nog een brandstof die door de overheid gepromoot wordt op aandringen van de grote maatschappijen, nl.: aardgas.

Geef een reactie