Fietsoversteek

Enige tijd geleden heeft de overheid (Agentschap Wegen en Verkeer) de blokbelijning ter hoogte van rotondes verwijderd. Ik was totaal verbijsterd door deze maatregel en heb dit dan ook laten weten aan de Fietserbond, het afdelingshoofd van West-Vlaanderen, het toenmalig BIVV (nu VIAS) en het kabinet van Minister Weyts. Dergelijke maatregel toont eens te meer aan dat veiligheid niet de hoofdbekommernis is van onze beleidsvoerders. Een van de essentiële voorwaarden voor verkeersveiligheid is eenduidigheid. Zo kan men nu op bepaalde rotondes wel voorrang krijgen (zie de gevaarlijkste rotonde aan de afrit in Oostkamp – de zogenaamde Europarotonde waar een snelheidsbeperking geldt van 70 km/u) en geen voorrang krijgen aan de rotonde aan de Baron Ruzettelaan te Brugge waar een snelheidsbeperking geldt van 50 km/u. Zo is ter hoogte van de rotonde de blokbelijning weggenomen, maar op de by-pass is deze wel gebleven. Eenvormigheid!

De fietsersbond liet mij weten dat ze dit zouden aankaarten bij het Ministerie en het afdelingshoofd liet mij weten dat elke situatie apart moest bekeken worden. Dit druist volledig in tegen de stelling dat er eenduidigheid moet zijn. Ter hoogte van de rotondes kan men volgens de wetgeving steeds voorrang verlenen aan de fietser, ten minste als de doorsteek voor de fietser niet te ver van de rotonde gelegen is. Dit principe toepassen zorgt voor meer verkeersveiligheid omdat er slechts één regel bestaat in dit geval, nu is het een kakafonie ter hoogte van de rotondes.

En wat besluit de Minister? Weeral eens een nieuwe markering om de rijbaan te kruisen. Nog grotere onduidelijkheid.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatst nog dit jaar op een twintigtal locaties in Vlaanderen nieuwe markeringen voor fietsoversteekplaatsen om fietsers en bromfietsen op een veiligere manier de rijbaan te laten kruisen.

De zogenaamde ‘fietsgeleidingslijnen’ zijn specifiek bedoeld voor kruispunten die voorrangswegen dwarsen. ‘Meer duidelijkheid, meer veiligheid en een betere leesbaarheid zorgen voor meer comfort voor zowel de fietser als voor de automobilist’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De nieuwe markeringen zijn een combinatie van een wit fietslogo aan het begin van de oversteekplaats en een onderbroken lijn van wit gemarkeerde blokjes over de breedte van de rijbaan. Op die manier wordt de aandacht van automobilist maximaal op de oversteekplaatsen gevestigd en zouden fietsers zich veiliger moeten voelen wanneer ze willen oversteken. De nieuwe markeringen kwamen er in samenspraak met verschillende partners, waaronder het Fietsberaad Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Verleiden

Minister Weyts hoopt door deze en andere investeringen in fietsinfrastructuur – deze legislatuur nog voor zowat 300 miljoen euro – meer mensen te overtuigen regelmatig de fiets te nemen. ‘We kunnen meer Vlamingen verleiden om te kiezen voor de fiets als we investeren in veilige en uniforme fietsinfrastructuur’, meent hij.

Een van de eerste locaties waar de fietsgeleidingslijnen al werden aangebracht is het kruispunt van de Turnhoutsebaan (N12) met de Liersebaan in Schilde. Weyts hoopt dat er in de toekomst ook kruispunten op lokale wegen zullen volgen en roept steden en gemeenten dan ook op de markeringen te gebruiken, om de uniformiteit te bevorderen.

Geef een reactie