Dieselrijders

Op vrijdagmorgen (23/11/2018) heeft ons aller Minister Jan “Hesp” nogmaals bevestigd dat hij niet van plan is iets te doen aan de dieselprijs, maar wel hard zal optreden tegen de Gele Hesjes. Democratie, weet je wel! Maar luisteren naar de bevolking, neen dat niet! Onder het mom van de tax-shift worden de prijzen van de brandstoffen steeds maar verhoogt. Waar deze regering de werkende klasse zogenaamd een cadeau geeft van € 5,00 op de directe belastingen moet diezelfde werkende klasse € 10,00 ondirecte belastingen ophoesten. Er is aldus geen sprake van enige tax-shift, want het geld wordt steeds gehaald bij de werkende klasse. En dat dit voor een beter milieu is eveneens een leugen. De grootste vervuilers worden helemaal niet belast!

Ik doe een oproep aan alle dieselrijders en sympathisanten om eens en vooral een einde te stellen aan het ledigen van uw portefeuille. Het moet nu toch al duidelijk zijn dat wij, dieselrijders, niet de grote vervuilers zijn, maar dat de auto op zich onder welke vorm dan ook één van de oorzaken is van de luchtvervuiling. Grotere oorzaken zijn het gewicht van de wagens en de snelheid. U krijgt hierbij de kans om te protesteren en de politieke wereld efkens wakker te schudden. Vul uw naam, adres en Email adres in om uw ongenoegen te uiten. Email adres is niet verplicht. Ik doe ook een oproep aan benzinerijders, LPG en CNG rijders omdat jullie straks aan de beurt zijn. In navolging van onze zuiderbeuren kunnen we, mits voldoende handtekeningen de politieke wereld wakker schudden om een einde te stellen aan de overdadige lasten op brandstof.

Met het invullen van het formulier gaat u ermee akkoord dat de lijst wordt overgemaakt aan onze beleidsmakers. Om privacy redenen wordt de lijst niet openbaar gemaakt.

 

Aan de heren en dames politici en beleidsmakers.

 

We zijn het beu! Er moet vanaf heden een einde gesteld worden aan het uitmelken van diegenen die met een diesel rijden. Terwijl jullie niets doen aan de grootste vervuilers (vliegtuigen en cruiseschepen)  worden heden de dieselrijders steeds maar meer belast. Sommige steden verbieden zelfs diesels in de stad. Ondertussen mogen vliegtuigen en cruiseschepen wel de stad vervuilen.  Kerosine (brandstof voor vliegtuigen wordt helemaal niet belast, vliegtuigtickets worden ook niet belast en de scheepvaart geniet van voordelige tarieven).  Een cruiseschip stoot evenveel schadelijke stoffen uit als miljoenen auto’s! Rekening houden met ontginning, uitstoot van allerhande stoffen tot en met recyclage behoort diesel tot op heden tot één van de minst schadelijke brandstoffen voor het milieu. De moderne dieselwagen met toevoeging van AdBleu stoot zelfs  tot 90 % minder stikstof uit. Elke politieke partij die verder de dieselrijder in een slecht daglicht stelt, elke partij die ons alleen , de modale burger, maar verder wil belasten moet niet meer op onze stem rekenen. Ik ondersteun deze oproep dan volledig door het invullen van dit formulier. Ook wij, niet dieselrijders zijn van oordeel dat er aan het belasten van de kleine man een einde moet komen. Het is ons erom te doen dat wij willen anticiperen op een verdere verhoging van de belastingen en BTW op brandstoffen voor auto’s en huisverwarming.

 

Met de beste bedoelingen,