CurieuzeNeuzen

We hebben het eerder al gehad over manipulatie van de bevolking door de politieke leiders en enkele fanatiekelingen die vooral gesteund worden als deze de overheid helpen in het aftroggelen van geld van de bevolking. Een van deze groeperingen zijn de “CurieuzeNeuzen” die ook in meerdere kranten een volledig katern mogen volschrijven met allerlei eigen meningen. Waar of niet: dit speelt in deze geen enkele rol. En wat lees je dan in “Het Laatste Nieuws” van 05 oktober 2018?

Deelnemers CurieuzeNeuzen zijn zelf fervente autogebruikers.

De meeste deelnemers aan CurieuzeNeuzen, het grootschalige burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen, bezitten meer auto’s dan de gemiddelde Vlaming. Zo zijn ze zelf deel van het probleem dat ze net in kaart willen brengen. De Hiva-onderzoeksgroep van de KU Leuven stelde voor het burgeronderzoek een bevraging op die door 28.588 mensen werd ingevuld. Ruim de helft van de deelnemende gezinnen heeft twee of meer wagens. Hun woon-werkverkeer wordt overwegend met de auto afgelegd, 59% ging de meetdoos zelfs ironisch genoeg met de wagen ophalen.

Toch wil de groep actief meedenken over auto-alternatieven. In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde zijn ze vaker bereid te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Een kleine helft van de burgeronderzoekers is ook voorstander van tolheffing in de steden of een verbod op de verkoop van diesel- of benzinewagens. (ND)”

Dit is nu toch het toppunt van hypocrisie nietwaar! En het bevestigt nogmaals de stelling dat vele onwaarheden over ons worden uitgestort als dit maar past in het beleid van uw “verkozenen”. Verkozenen wordt bewust tussen aanhalingstekens geplaatst omdat “de democratie eindigt op het moment dat men moet stemmen” en omdat het niet altijd deze zijn met de meeste stemmen die mogen deelnemen aan het beleid.

 

Moet er nog meer zijn om de geldhonger van de overheid te onderschrijven?

Een artikel uit “De Tijd” van 11 oktober 2018 schenkt hierin alle klaarheid.

Waarom de dure diesel een jackpot is voor de regering

Door het cliquetsysteem, waarbij een prijsdaling aan de pomp voor de helft wordt omgezet in een accijnsverhoging, krijgt de staat dit jaar 188 miljoen euro extra accijnzen binnen, ruim twee keer meer dan in 2017.

Weinigen kennen het cliquetsysteem. Nochtans heeft dat een grote invloed op de prijs die je betaalt als je diesel tankt. Sommige dieselrijders stellen vast dat de prijs aan de pomp lager is, maar zo goed als niemand weet dat die daling deels wordt afgeroomd door de schatkist.

Het verklaart mee waarom de maximumprijs van diesel op een recordhoogte van 1,63 euro per liter staat. Intussen betaal je meer voor diesel dan voor benzine, terwijl het vroeger andersom was. Ook de prijs voor benzine scheert met 1,55 euro per liter hoge toppen. Dat komt in eerste instantie door de stijging van de brandstofprijzen op de internationale markten, maar ook doordat in ons land veel belastingen betaald moeten worden op brandstoffen. Voor een tankbeurt van 50 liter betaal je ongeveer 80 euro, 30 euro daarvan komt door accijnzen.

Die hoge accijnzen zijn onder andere een gevolg van een ingreep van de regering-Michel. Die besliste de accijnzen op diesel op te trekken tot op het niveau van de accijnzen op benzine. Dat moet de vervuilende dieselwagens minder aantrekkelijk en benzinewagens aantrekkelijker maken.

Het mechanisme dat daarvoor gebruikt wordt, is het cliquetsysteem. Daardoor wordt bij een prijsdaling van diesel de helft van de daling omgezet in een accijnsverhoging. Dat gebeurde dit jaar al acht keer. Je betaalt nu evenveel accijnzen op diesel als op benzine (60 cent per liter), net wat de regering beoogde.

30 euro taks op een tank van 50 euro

Maar daardoor stijgen de accijnzen op diesel wel fors. Dit jaar zal het cliquetsysteem 188 miljoen euro opbrengen, tegenover 74 miljoen euro vorig jaar, blijkt uit cijfers van Financiën. Terwijl je eind vorig jaar nog 26,50 euro accijnzen betaalde bij een tankbeurt diesel van 50 liter, betaal je nu 30 euro accijnzen. Nochtans gaat men ervan uit dat dit jaar niet meer getankt wordt dan vorig jaar.

Volgens Johan Mattart, directeur bij de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars, is het voor de sector geen goede zaak dat de accijnzen op diesel zo hoog zijn in België. ‘Dat leidt ertoe dat almaar meer mensen gaan tanken in Nederland of Duitsland, waar diesel duidelijk goedkoper is. De pomphouders in de grensregio zijn daar het slachtoffer van, want zij krijgen nauwelijks nog dieselrijders over de vloer.’

Bovendien is uitsluitend Jan Modaal het slachtoffer van de hogere belastingen, zegt Mattart. Professionele dieselgebruikers zoals transportbedrijven kunnen een terugbetaling krijgen van hun te veel betaalde accijnzen.

Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, benadrukt dat de meeropbrengsten uit accijnzen ‘dienen om de belastingverlaging te financieren’. De regering besliste in 2015 om een taxshift door te voeren. Daardoor dalen de belastingen op arbeid, maar in ruil stijgen andere belastingen, zoals de accijnzen op brandstof en tabak.

Overigens stijgen niet alleen de inkomsten uit de accijnzen op diesel, ook de btw-inkomsten stromen vlot binnen. Hoe hoger de brandstofprijzen, hoe meer btw-inkomsten de staat binnenkrijgt. Bij een tankbeurt van 50 liter diesel betaal je vandaag zo’n 14 euro btw.”

Bron: De Tijd  –  Pieter Blomme: Redacteur Politiek.

En het zijn inderdaad ALLEEN de particulieren oftewel zij die geen invloed kunnen uitoefenen op de regering die hiervan de dupe zijn. Professionele dieselgebruikers kunnen immers een terugbetaling krijgen van hun teveel betaalde accijnzen. Ik val terug in herhaling: het is onze beleidsvoerders helemaal niet te doen om het milieu maar alleen om het innen van meer belastingen. Om een einde te stellen aan dit wanbeleid roep ik u op om het formulier in te vullen. Zie “Protest van dieselrijders” OF druk HIER om het formulier op te halen.

 

 

 

Geef een reactie