Corona

Wat heeft deze ziekte uitstaans met verkeer en milieu? Veel meer dan je zou denken.

Het is reeds een tijdje bezig. De bouwmeester en enkele gerenommeerde architecten zien de toekomst in het bouwen van nog grotere identiteiten (steden) zoals er nu al zijn. Dit zou EN voor een beter milieu zorgen (?) EN het openbaar vervoer ten minste betaalbaar houden. Wie denkt dat dit nieuw is, is er aan voor de moeite. Ook zij die dit nu prediken als de oplossing voor de open ruimte. Zij hebben dit gepiekt van de Gebroeders Das (futurologen). Het loont echt de moeite om die naam eens in te tikken in google en vooral de afbeeldingen te raadplegen. Deze twee broers komen ook uitvoering aan bod in deze website. Wij zijn al een tijdje bezig ons immuun systeem te ondermijnen door de klinische opvoeding van onze kinderen en daar komt nu nog bij dat deze onverstandige “geleerden” niet verder kijken dan hun neus lang is. En daar gaat het precies om. Weet dat Corona ontstaan is in een zeer dichte graad van bevolking en daarenboven in een gebied waar men al jaren met mondmaskers rondloopt. We kijken met z’n allen naar Zweden waar het dodental in feite zeer laag ligt gezien hier geen lock-down van toepassing is. En wat is hiervan de reden? Het land is minder dicht bevolkt !!

Juist op dit punt is het noodzakelijk dit eens van naderbij te aanschouwen. De zogenaamde bekwame stedenbouwkundigen onder leiding van de “groenen” hebben de betonstop ingevoerd en willen ons allen nog meer in kotjes steken. Allen lekker opeen in grote identiteiten en nog grotere appartementsblokken en de open ruimte nog alleen voor enkele uitverkorenen. De uitbraak is ontstaan juist in dergelijke omgeving en verspreid zich uiteraard ook veel sneller als we allen zoals konijnen opeen zitten. In open gebied zijn er veel minder gevallen van corona en daar moeten we dus opnieuw naar toe. Gedaan met de grote appartementsblokken. Gedaan met de grote steden. Gedaan met het opeenstapelen van mensen alsof het maar dieren zijn. We moeten met z’n allen terug de open ruimte kunnen benutten. Het is perfect mogelijk te bouwen in ’t groen en in de natuur als we dit verstandig aanpakken. Kleine identiteiten die verspreid liggen in zowel de bossen als in de natuurgebieden en verbonden worden via ons systeem van monorails. Geen vervuiling meer en betaalbaar openbaar vervoer verrekend per kilometer. Geen hoogbouw meer, gezonde lucht voor onze kinderen en kleinkinderen en uiteraard veel minder ziekten. Zo vermijd men een uitbraak van dergelijk virus over de ganse bevolking en krijgen we terug gezonde kinderen. Want zeg nu zelf, waar vindt men de gezondste en meest resistentie kinderen? Zonder enige twijfel op het platteland

Ik verwijt de ganse medische sector de motor te zijn van allerlei ziekten. Klinische opvoeding is volledig uit den boze. Maar ja, dit brengt geld in het laatje van deze die dit promoten en vooral ook van de, sorry voor het woord,  “pillendraaiers”. We moeten terug ons immuun systeem sterker maken. Dit wordt nu nog maar eens aangetoond door dit virus. En vergeet vooral de mondmaskers in het openbaar. Dit leidt alleen naar nog minder immuniteit !!

Ook een oproep naar onze politici. Laat u vooral niet leiden door enkelingen. Heden ten dage horen we enkele virologen de passie preken. Waar zijn die andere die niet op TV verschijnen. Hoedt u voor mediageile figuren zoals een Van Ranst die blijkbaar het evangelie verkondigd. Hij heeft de wind in de zeilen, want niemand spreekt hem tegen. Als dergelijke figuren morgen de politiek induiken hou ik mijn hart vast. Altijd gelijk krijgen is nefast voor een politieke carrière. Disproportionele boetes omdat we nog durven op straat komen en alleen nog een elite die regeert staan ons te wachten als het zo verder gaat. Als ik hoor hoe sommigen zich afgeven op China en Rusland – we zijn goed op weg om hier dezelfde toestanden te creëren. Indien het ooit zover komt STEM NIET OP VAN RANST nog op de politieke partij die hem onder zijn goede neemt.

Er zijn andere en betere oplossing voor dit probleem, met name anders gaan bouwen, een totaal nieuwe visie op gebruik van de open ruimte, ander openbaar vervoer en persoonlijk vervoer. Dit werd reeds jaren geleden aangetoond op deze website.

Geef een reactie