Bibliografie

Lowtech Magazine, “De 2VC: een groene auto uit 1949”, 06 juni 2008.

Robbert en Rudolf Das, “Energie en onze toekomst”, Tirion uitgevers BV, 2008.

Robbert en Rudolf Das, “Toekomstflitsen”, Tirion uitgevers BV, 2004.

Kingsley Dennis and John Urry, “After the car”, Polity Press, 2009, 212 blz.

Auto & Motor Techniek, De internetsite voor de Automotive Professional, www.amt.nl.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer, Nederland, KpVV., www.kpvv.nl, “Testen van in-carsystemen in volle gang”, 26 oktober 2009.

Autoscoot24, België, www.autoscoot.be, januari 2010.

Internetsite www.gazopa.com , Gelijkaardige afbeeldingen zoeken.

De Standaard van 17 november 2009.

Het Nieuwsblad van 3 februari van 2010.

SWOV, Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid, “Motorverlichting overdag (MVO)”, augustus 2009.

SWOV, “Maatregelen voor snelheidsbeheersing”, december 2008.

Trends van 18 februari 2010.

Steunpunt Verkeersveiligheid, juni 2006: “Voertuigtechniek ter verhoging van de baanvastheid en de voertuigstabiliteit” van Tobias Denys.

Lowtech Magazine, www.lowtechmagazine.be, “De donkere kant van zonne-energie”, 05 maart 2008.

Water Treatment Solutions – www.lenntech.nl, “Water Treatment Solutions”, 05 april 2010.

Trends van 01 april 2010.

Lowtech Magazine, “Snelheid vreet energie”, 30 oktober 2008.

BIVV, www.bivv.be, “Snelheid, ik ga eraan kapot”, Campagne van 24 september 2003 – 26 november 2003.

BIVV – “”Europees proefproject rond ‘alcolocks’”, 20 juni 2006.

BIVV – “Cruise Control: oppassen geblazen”.

Internetsite, www.groenopweg.nl

Internetsite, www.encyclo.nl, maart 2010.

Internetsite, www.demoraalridder.nl, april 2005

Internetsite, www.autoblog.nl, januari 2005

Internetsite, www.compernco2.be, maart 2010-04-19

Het Nieuwsblad, 06 februari 2010.

Mikhail V Chester & Arpath Horvath, University of California, juni 2009.

Lowtechmagazine, Vliegtuig op wielen: hoe milieuvriendelijk is de hogesnelheidstrein?, 06 april 2010.

De Morgen van 22 januari 2009.

Wikipedia, www.wikipedia.be, april 2010.

Lowtec Magazine van 11 juli 2009.

Steunpunt Verkeersveiligheid, www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be, “Effecten van infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen: effectiviteit van de zichtbaarheid van snelheidscontroles op autosnelwegen”, mei 2006, 28 blz.

University of Leeds, Speed Limit Adherence and its Effects on Road Safety and Climate Change, Final Report, October 2008, 122 blz.

The Institute of Engineering and Technology, Intelligent transport systems and effects on road traffic accidents: state of the art, 2007, blz.81 tot blz. 88.

TU Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Sectie Transportbeleid en Logistieke Organisatie, & Universiteit Gent, Instituut Duurzame Mobiliteit, De overheid als ‘Change Agent’ voor ISA, 2006, 8 blz.

International Transport Forum, Towards Zero, Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach, Summary Document, 2008, 26 blz.

SEI, Stockholm Environment Institute, Vision Zero, Adapting a Target of Zero for Road Traffic Fatalities and Serious Injuries, 18 may 2006, 107 blz.

Vägverket, Swedish Road Administration, Safe Traffic, Vision Zero on the move, March 2006, 20 blz.

The Monorail Society – www.monorail.org – mei 2010.