Automotive

Hierbij een artikel uit Automotive van 10/10/2017.

‘Elektrische auto zal verbrandingsmotor niet vervangen’

De elektrische auto is aan een opmars bezig, maar zal de auto met verbrandingsmotor niet volledig vervangen. Want ook elektrische auto’s belasten het milieu.

Dit is vandaag te lezen in het FD.

Publicist Erwin van den Brink stelt dat ook elektrische auto’s grote milieuproblemen met zich meebrengen. Onder meer door de verbranding van fossiele brandstoffen, al gebeurt dat nu niet in de motor maar in elektriciteitscentrales. Als grootste probleem beschouwt Van den Brink de vele chemicaliën en zeldzame aardmetalen die nodig zijn om elektrische auto’s te bouwen. Het gaat dan vooral om de grondstoffen voor de accu’s. Als 95 procent van de wereldwijde autoverkopen in 2032 elektrische voertuigen betreft, heeft de industrie jaarlijks 20 miljoen ton koper extra nodig. Dat is een verdubbeling van het huidige gebruik. De behoefte aan kobalt zal dan ongeveer met een factor 5,5 groeien, een toename van 679.000 ton per jaar.

Zeldzame metalen

De milieuvervuiling door het winnen van zeldzame aardmetalen in dagbouwmijnen in Chili, Bolivia (lithium voor batterijen), Congo en China is enorm, omdat de ertsen vaak zulke lage concentraties hebben dat de metaaloxiden er alleen met zuren uit kunnen worden vrijgemaakt. Dan gaat het met name om zoutzuur, zwavelzuur en salpeterzuur. Van den Brink haalt een studie aan van Yale University waaruit blijkt dat de milieuwinst van elektrisch rijden nihil is zolang niet alle stroom die er voor nodig is zonder fossiele energie wordt opgewekt.

Zweeds onderzoek

Die stelling wordt ondersteund door een onderzoek dat vorige maand werd gepubliceerd door het Zweedse agentschap voor milieuonderzoek IVL. Dit onderzocht met name de milieubelasting van de productie van de lithium-ion accu’s. Volgens dat onderzoek komt er per productie van een kWh aan batterijvermogen 150 tot 200 kilogram CO2 in de atmosfeer. Dat is meer dan 17 ton voor een 100 kWh Tesla-accu. 70 procent van deze CO2-emissie wordt veroorzaakt door energieverbruik. Ook uit deze studie volgt dat het gebruik van duurzaam geproduceerde stroom bij de productie van de accu’s de doorslag geeft.

Of dat dan ook inhoudt dat de elektrische auto de verbrandingsmotor niet kan vervangen, zoals Van den Brink stelt? Met een verregaande vergroening van de energieproductie zouden we ook al een heel eind komen, wijst de Zweedse studie uit. 

 

Je kan je steentje bijdragen om de overheid wakker te schudden en te vermijden dat de gewone burger steeds maar meer belast wordt.

Klik dan HIER.

 

 

Geef een reactie